Årsmøte 17. april kl. 18.00 på Idrettens hus

Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er) som leder årsmøtet.
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder styrets oppfølging av årsmøtevedtak og forvaltning generelt.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning.
 10. Behandle forslag og saker.             
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.
 13. Foreta valg av styre med leder, nestleder og ett styremedlem. Styrets medlemmer velges enkeltvis.

Saksdokumenter:

Årsberetning 2023

Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Regnskap 2023

Budsjett for 2024

Innkommende sak

ÅRSMØTE 29. MARS 2023 KL. 18.00 PÅ IDRETTENS HUS

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er) som leder årsmøtet.
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder styrets oppfølging av årsmøtevedtak og forvaltning generelt.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning.
 10. Behandle forslag og saker.      
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.
 13. Foreta valg av styre med leder, nestleder og ett styremedlem. Styrets medlemmer velges enkeltvis.

Saksdokumentarer:

Årsberetning 2022

Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.

Regnskap 2022

Budsjett for 2023(kommer snart)

Årsmøte den. 29. mars kl. 18.00

Innkalling til årsmøte i Sandefjord Døves Sportsklubb

Styret kaller herved inn til årsmøte i Sandefjord Døves Sportsklubb

Årsmøte avholdes den 29. mars 2023 klokka 18.00 i Idrettens hus, Sandefjord

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøte, må sendes styret senest 15. mars 2023 til: post@hdsk.no eller ole.theodor.sponberg@vtfk.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 1 – èn uke før årsmøte på Sandefjord DSK’s hjemmesider. www.hdsk.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

NM FOR HØRSELSHEMMEDE I FUTSAL 2023

Sandefjord DSK arrangerer norsk mesterskap i futsal for hørselshemmede (NMH), for herrer og damer 25.-26. februar 2023 i Bugårdshallen, Sandefjord.

Se nedenunder hvilke lag som er med under NMH;

HERRER (8 lag): Oslo A, Mjøsa, TSI, Stavanger, Sandefjord, Oslo C, Trondheim og Oslo B.

DAMER (3 lag): Oslo A, Trondheim og Oslo B.

Alle mulige tilskuere er hjertelig velkomne til å se på, heie og være med på det sosiale.

Det vil bli salg av mat og drikke både lørdag og søndag.

Inngang koster 40 kr.

Hvor Bugårdshallen ligger, adresse: Sportsveien, 3224 Sandefjord.

Som vedlegg kan man se et bilde av hele kampoppsett for begge dager.

Velkommen til Sandefjord!

– Styret

Årsmøte 30. mars 2022 kl. 18.00 på Idrettens Hus

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er) som leder årsmøtet.
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder styrets oppfølging av årsmøtevedtak og forvaltning generelt.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning.
 10. Behandle forslag og saker.      
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.
 13. Foreta valg av styre med leder, nestleder og ett styremedlem. Styrets medlemmer velges enkeltvis.

Saksdokumenter:

Budsjett 2022 kommer snart

Årsmøte den. 30. mars kl. 18.00

Innkalling til årsmøte i Sandefjord Døves Sportsklubb

Styret kaller herved inn til årsmøte i Sandefjord Døves Sportsklubb

Årsmøte avholdes den 30. mars 2022 klokka 18.00 i Idrettens hus, Sandefjord

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøte, må sendes styret senest 16. mars 2022 til: post@hdsk.no eller ole.theodor.sponberg@vtfk.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 1 – èn uke før årsmøte på Sandefjord DSK’s hjemmesider. www.hdsk.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

DIGITALT ÅRSMØTET ONSDAG 21. APRIL KL. 18.00 PÅ Zoom

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er) som leder årsmøtet.
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder styrets oppfølging av årsmøtevedtak og forvaltning generelt.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning.
 10. Behandle forslag og saker.      
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.
 13. Foreta valg av styre med leder, nestleder og ett styremedlem. Styrets medlemmer velges enkeltvis.

Saksdokumenter:

Vi minner om digitalt årsmøtet onsdag 29. april kl. 18.00 på Teams.

Sakliste:

 1. Godkjenning av stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkallingen, saklisten og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referat, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Årsberetning
 5. Regnskap
 6. Innkommende forslag
 7. Fastsetting av medlemskontingent og treningsavgift.
 8. Budsjettforslag
 9. Idrettsklubbens organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
 11. Leder og nestleder
  1. 3 styremedlemmer og 1 varamedlem
  2. To revisorer
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har.
  4. Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Saksdokumenter:

Her kan dere hente årsberetning for 2019 , innkommende forslag, fastsetting av medlems- og treningsavgift og organisasjonsplan. Så dere kan laste ned og lese på forhånd