Styret 2019


Ved valget på årsmøte 8. mars 2018 består Holtan DSK’s styret av:

 

 

 

Leder: Ole Theodor Sponberg(leder@hdsk.no)

Nestleder: Pål Nyhus

Sekretær: Linda Bessert-Hansen

   Kasserer: Jeanette Sagen(kasserer@hdsk.no)

Styremedlem: Lisa Johannesen

Varamedlem: Lena Sponberg