DM i Futsal: KAMPPROGRAM 24. – 26. MARS 2017

Boligmappa Arena Larvik, Hoffsgate 6, 3262 Larvik

Program under mesterskapet:

Fredag 24. mars

19.00:    Lagledermøte kl. 19 på møterom 1 i Quality Hotel Grand Farris, og livesending på møterom 2 når det er trekning av lag til kampoppsetting kl. 19.00.

Lørdag 25. mars – Boligmappa Arena Larvik,
09.00: Første kamp starter.
10.00: Kiosken åpner
16.00: Kiosken stenger

17.00: Siste kamp ferdig

18.30: Dørene til festmiddagen åpnes i Quality Hotel Grand Farris
19.00: Festmiddag
21.00: Dørene til Callepub åpnes.
01.00: Dørene til Callepub stenges.

Søndag 26. mars – Boligmappa Arena Larvik
09.00: Første kamp starter.
10.00: Kiosken åpner.
15.30: Kiosken stenger
15.35: Finalekampen ferdig.
16.00: Premieutdeling

Alle er velkommen:)

Vellykket gjennomført i årsmøte!

Årsmøtet for 2016 er over. Torsdag 9.mars kom 11 medlemmer og 1 ikke-medlem. Katja Eidesen ble møte leder. Grei gjennomført årsberetning med merknader og kommentarer. Årsberetning, regnskap og budsjett for 2017 ble godkjent. .  Valg av styret ble samme som i 2016:

 • – Leder: Ole Theodor Sponberg
 • – Nestleder: Pål Nyhus
 • – 3 styremedlemmer: Tore Alfredsen, Linda Bessert-Hansen og Jeanette Cathrine Sagen
 • – Varamedlem: Torbjørn Thomassen

Valgkomité: Ny leder: Marius Hansen og styremedlemmer er Marius Milo Bessert-Hansen, Bendik Holmaas. Varemedlem: Stian Pedersen

Etter årsmøtet ble sosialt samværet med pizza og brus

Saksliste og årsberetning for 2016 til årsmøte

Vi minner om årsmøtet torsdag 9. mars kl. 18.00 på Idrettens Hus, Sandefjord. 

Sakliste: 

 1. Godkjenning av stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkallingen, saklisten og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referat, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Årsberetning
 5. Regnskap
 6. Innkommende forslag
 7. Fastsetting av medlemskontingent og treningsavgift.
 8. Budsjettforslag
 9. Idrettsklubbens organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlemmer og 1 varamedlem
  3. To revisorer
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har.
  5. Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Årsberetning 2016 

Her kan dere hente årsberetning for 2016. Så dere kan laste ned og lese på forhånd.

 • – Styret