Vi minner om digitalt årsmøtet onsdag 29. april kl. 18.00 på Teams.

Sakliste:

 1. Godkjenning av stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkallingen, saklisten og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referat, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Årsberetning
 5. Regnskap
 6. Innkommende forslag
 7. Fastsetting av medlemskontingent og treningsavgift.
 8. Budsjettforslag
 9. Idrettsklubbens organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
 11. Leder og nestleder
  1. 3 styremedlemmer og 1 varamedlem
  2. To revisorer
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har.
  4. Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Saksdokumenter:

Her kan dere hente årsberetning for 2019 , innkommende forslag, fastsetting av medlems- og treningsavgift og organisasjonsplan. Så dere kan laste ned og lese på forhånd

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *