SAKSLISTE OG ÅRSBERETNING FOR 2018 TIL ÅRSMØTE

Vi minner om årsmøtet torsdag 7. mars kl. 18.00 på Idrettens Hus, Sandefjord.

Sakliste:
1. Godkjenning av stemmeberettigete
2. Godkjenning av innkallingen, saklisten og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referat, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Innkommende forslag
7. Fastsetting av medlemskontingent og treningsavgift.
8. Budsjettforslag
9. Idrettsklubbens organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg:
a. Leder og nestleder
b. 3 styremedlemmer og 1 varamedlem
c. To revisorer
d. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har.
e. Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Saksdokumenter:
Årsberetning 2018

Regnskap 2018

Innkomme forslag 2019

Fastsetting av medlemskontingent og treningsavgift

Budsjett 2019

Organisasjonsplan

 

Her kan dere hente årsberetning for 2018 , innkommende forslag, fastsetting av medlems- og treningsavgift og organisasjonsplan. Så dere kan laste ned og lese på forhånd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *