SAKSLISTE OG ÅRSBERETNING FOR 2017 TIL ÅRSMØTE

Vi minner om årsmøtet torsdag 8. mars kl. 18.00 på Idrettens Hus, Sandefjord. 

Sakliste: 

 1. Godkjenning av stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkallingen, saklisten og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referat, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Årsberetning
 5. Regnskap
 6. Innkommende forslag
 7. Fastsetting av medlemskontingent og treningsavgift.
 8. Budsjettforslag
 9. Idrettsklubbens organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlemmer og 1 varamedlem
  3. To revisorer
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har.
  5. Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamed

Saksdokumenter:

– Årsberetning 2017

– Innkommende forslag

Her kan dere hente årsberetning for 2017 og innkommende forslag. Så dere kan laste ned og lese på forhånd.

 • – Styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *